skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Grwp chwarae

Grwp Chwarae Cyffordd Llandudno - Grwp chwarae

Diweddariad diwethaf: 15/09/2021

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo
Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.
Cafodd y darparwr arolygiad ar: 13/09/2019.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 2 blynyddoedd a 3 blynyddoedd. Cysylltwch am fanylion

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 24 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 24 lle.

Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Mae gennym gylch chwarae croesawgar a chyfeillgar gyda staff cymwysiedig ac adnoddau ardderchog. Darperir ar gyfer anghenion arbennig. Gofal ac addysg i blant gyda sesiynau i blant 2-3 oed a 3-4 oed.
Lleoliad cofrestredig cymeradwy ar gyfer Addysg Gynnar / Cyfnod Sylfaen.
Gall oriau amrywio yn ystod pandemig Covid-19. Cysylltwch am fanylion.

  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig.

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

  • Tymor y gwanwyn
  • Tymor yr haf
  • Tymor yr hydref

Gallwn darparu gofal cofleidiol..

Dydd Llun 09:00 - 13:00
13:15 - 15:15
Dydd Mawrth 09:00 - 13:00
13:15 - 15:15
Dydd Mercher 09:00 - 13:00
13:15 - 15:15
Dydd Iau 09:00 - 13:00
13:15 - 15:15
Dydd Gwener 09:00 - 13:00
13:15 - 15:15

  Ein costau

  • £15.00 per Sesiwn - playgroup plus 9.00am - 1.00pm
  • £8.00 per Sesiwn - playgroup 1.15pm - 3.15pm

Cysylltwch am fanylion

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg gydag elfennau dwyieithog.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Cysylltwch am fanylion
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Cysylltwch am fanylion
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) Yes
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Cysylltwch i drafod
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Cysylltwch am fanylion
Yes