skip to main content
Grwp chwarae Gall yr adnodd yma defnyddio Iaith Arwyddion Prydain (BSL)

Pen y Bryn Nursery Plus - Bae Colwyn Ucha - Grwp chwarae

Diweddariad diwethaf: 12/09/2019

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r gwasanaeth wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y gwasanaeth arolygiad ar: 01/04/2018.

  Mae gan yr adnodd yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 3 blynyddoedd a 4 blynyddoedd. Cysylltwch am fanylion

Sylw/adborth
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Beth rydym ni'n ei wneud

  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig. Ar gau gwyliau banc

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

  • Tymor y gwanwyn
  • Tymor yr haf
  • Tymor yr hydref

Gallwn darparu gofal dechrau a diwedd dydd. Cysylltwch am fanylion

Dydd Llun 08:00 - 15:15
Dydd Mawrth 08:00 - 15:15
Dydd Mercher 08:00 - 15:15
Dydd Iau 08:00 - 15:15
Dydd Gwener 08:00 - 15:15

  Ein costau

  • £20.00 per Diwrnod - Contact for details

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg gydag elfennau dwyieithog.

Yn gallu cefnogi plant ag anableddau
Hyderus iawn. Staff wedi hyfforddi ar gyfer ADY.
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
A oes unrhyw anifeiliaid anwes yn eich lleoliad?
Cysylltwch am fanylion
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Cysylltwch am fanylion
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Yes