skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Grwp chwarae Gall yr adnodd yma defnyddio Iaith Arwyddion Prydain (BSL)

Pen y Bryn Nursery Plus - Bae Colwyn Ucha - Grwp chwarae

Diweddariad diwethaf: 17/12/2019

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 01/04/2018.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 3 blynyddoedd a 4 blynyddoedd. Cysylltwch am fanylion

Sylw/adborth
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Beth rydym ni'n ei wneud

  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig. Ar gau gwyliau banc

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

  • Tymor y gwanwyn
  • Tymor yr haf
  • Tymor yr hydref

Gallwn darparu gofal cofleidiol.. Cysylltwch am fanylion

Dydd Llun 08:00 - 15:15
Dydd Mawrth 08:00 - 15:15
Dydd Mercher 08:00 - 15:15
Dydd Iau 08:00 - 15:15
Dydd Gwener 08:00 - 15:15

  Ein costau

  • £20.00 per Diwrnod - Contact for details

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg gydag elfennau dwyieithog.

Hyderus wrth gefnogi plant ac Anghenion Dysgu Ychwanegol/anabledd
Hyderus iawn. Staff wedi hyfforddi ar gyfer ADY.
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Cysylltwch am fanylion
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Cysylltwch am fanylion
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Yes