skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru

Cylch Meithrin Llanddoged - Grwp chwarae

Diweddariad diwethaf: 18/03/2024
Grwp chwarae Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo
Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.
Cafodd y darparwr arolygiad ar: 22/11/2022.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 2 blynyddoedd a 4 blynyddoedd. Cysylltwch am fanylion

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 16 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 16 lle.

Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Darperir gofal ar gyfer plant o ddwyflwydd oed nes y byddant yn cychwyn yr ysgol gynradd. Lleoliad cofrestredig cymeradwy ar gyfer Addysg y Blynyddoedd Cynnar a’r Cynnig Gofal Plant.

  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig.

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

  • Tymor y gwanwyn
  • Tymor yr haf
  • Tymor yr hydref

Gallwn darparu gofal cofleidiol.. Clwb cinio ar gael i blant sy'n mynychu'r ysgol rhan amser (tan 1.00pm)

Dydd Llun 09:00 - 13:00
Dydd Mawrth 09:00 - 13:00
Dydd Mercher 09:00 - 13:00
Dydd Iau 09:00 - 13:00

  Ein costau

  • £12.50 per Sesiwn - 9.00am - 11.30pm.
  • £5.00 per Sesiwn - Clwb cinio 11.30am - 1.00pm

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Cymraeg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) Yes
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Cysylltwch i drafod
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Cysylltwch am fanylion
Yes