skip to main content
Meithrinfa Dydd Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Meithrinfa Once Upon a Time Day Nursery - Meithrinfa Dydd

Diweddariad diwethaf: 06/11/2019

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 20/07/2017.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 0 misoedd a 12 blynyddoedd. Llawn amser

Sylw/adborth
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Beth rydym ni'n ei wneud

Nodau ac amcanion y meithrinfa yw:
 
1. I greu awyrgylch ysgogol, gofalgar a ddiogel i bob plentyn yn ein gofal.
 
2. I hyrwyddo'n cadarnhaol datblygiad hunan ddelwedd y plant.
 
3. I weithio mewn partneriaeth gyda rhieni/gofalwyr mewn ffordd agored ac onest.
 
4. I gael cynnwys gyda'r cymuned lleol.
 
5. I ddatblygu a chynnal cysylltiadau cryf gyda asiantaethau arall ac i nhw gydnabod ein proffesiynoldbed ni.
 
6. I greu awyrgylch an-rhywiaethwyr gan gyflwyno teganau, llyfrau, a gemau addas i annog datblygiad gyfartal i'r ddau rhyw.
 
7. I ddarparu gweithiwr allweddol a fydd yn gweithio gyda grŵp o blant, monitro eu cynnydd trwy arsylwi ac asesiad, a ddwy waith y flwyddyn adolygu gyda rhieni, hwn yn sicrhau eich bod chi'n gwybod sut mae eich plentyn yn symud ymlaen.
 

  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn. Rydym ar gau am wythnos Nadolig a Gwyl y banc

Gallwn darparu gofal cofleidiol.. Rydym yn gollwng a codi o'n ygolion lleol. Clwb brecwast, ar ol ysgol a clwb gwyliau.

Dydd Llun 07:00 - 19:00
Dydd Mawrth 07:00 - 19:00
Dydd Mercher 07:00 - 19:00
Dydd Iau 07:00 - 19:00
Dydd Gwener 07:00 - 19:00

Our normal opening hours are 8 am to 6 pm and we can offer 7 am and 7 pm on request subject to availability.

  Ein costau

  • £39.00 per Diwrnod - All prices are available on our website, this is the price for over 2 year olds
  • £41.00 per Diwrnod - This price is for under 2 year olds

10% am ail plentyn
£10 disgownt Dydd Llun - Dydd Gwener 8 am - 6 pm

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg gydag elfennau dwyieithog.

Yn gallu cefnogi plant ag anableddau
Hyderus iawn. Hyderus iawn
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
Oes
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydyn
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Mae genym pysgod trofannol
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
Yn cynnig darpariaeth Dechre’n Deg wrth ochor darpariaeth arall
Yes
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Ydyn
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Mae genym plant yn y meithrinfa sydd ddim yn siarad Cymraeg neu Saesneg fel iaith gyntaf.
Yes