skip to main content
Chwarae Mynediad Agored

Open Access Playscheme (Families First) - Chwarae Mynediad Agored

Diweddariad diwethaf: 09/10/2019

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

   Nid yw'r gwasanaeth wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC)

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 5 blynyddoedd a 11 blynyddoedd. Please contact for further information.

Sylw/adborth
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Beth rydym ni'n ei wneud

We provide Free Playschemes for children aged 4-11 years. We also provide 1 to 1 support for disabled children and there is a charge of £5, which covers care for the whole day. Children with disabilities need to be registered beforehand. Parents/carers are asked to provide a suitable packed lunch in a clearly marked lunch box/bag.

The play team provide a range of activities including arts and crafts, messy play, sports activities and outdoor opportunities. All children are supported and encouraged to take part in a range of activities and Parents/carers are asked to provide appropriate clothing as children will get messy and possibly wet.

  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: gwyliau ysgol yn unig.

Rydym are gael yn ystod y gwyliau ysgol canlynol:

  • Gwyliau Haf
  • Gwyliau Pasg
  • Hanner Tymor Mai
  • Hanner Tymor y gwanwyn
  • Hanner Tymor yr hydref

Ni allwn darparu gofal cofleidiol..

Dydd Llun 10:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Dydd Mawrth 10:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Dydd Mercher 10:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Dydd Iau 10:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Dydd Gwener 10:00 - 12:00
13:00 - 15:00

The playscheme dates and times are confirmed prior to the summer period.

  Ein costau

  • £0.00 per Awr

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Yn gallu cefnogi plant ag anableddau
Hyderus iawn. Please contact for further information
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Please contact for further information
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Yes