skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru

Gwasanaeth Gwybodaeth i deuluoedd Bro Morgannwg (FIS) - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Diweddariad diwethaf: 16/04/2024
Gwasanaethau cymorth i deuluoedd
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Rydyn ni’n siop un stop i deuluoedd ym Mro Morgannwg. Rydym yn cynnig gwybodaeth ar ofal plant, gweithgareddau i blant a phobl ifanc a gwasanaethau cymorth i deuluoedd yn y Fro. Mae hyn yn cynnwys: gofal plant cofrestredig ac heb ei gofrestru, grwpiau rhieni a phlantos bach, cynlluniau gwyliau a gweithgareddau hamdden, budd-daliadau i rieni a help gyda chostau gofal plant. Rydym hefyd yn cynnig gwybodaeth ar yrfaoedd yn y maes gofal plant ac yn cydweithio’n glòs â’n darparwyr gofal plant.

Rydym hefyd yn cefnogi’r Mynegai Anabledd