skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Iechyd Cymunedol Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Bro Morgannwg - Cylchlythyr Gofalwyr - Gwasg Gofal - Iechyd Cymunedol

Diweddariad diwethaf: 18/08/2022
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Gwasg Gofal yw Cylchlythyr Cyngor Bro Morgannwg ar gyfer gofalwyr sy'n byw yn y Fro. Mae'r Cylchlythyr yn cynnwys erthyglau gan Ddarparwyr, y Trydydd Sector a'r Awdurdod Lleol ynghylch darparu gofal i rywun. Mae'n cynnwys gwybodaeth am gyrsiau hyfforddi, grwpiau cymorth lleol, digwyddiadau, yn ogystal â rhai o'r darparwyr sy'n cefnogi gofalwyr (fel YMCA, Hafal, Ffederasiwn y Rhieni ac Ymddiriedolaeth Gofalwyr de-ddwyrain Cymru). Mae'r cylchlythyr yn ffynhonnell wybodaeth ardderchog ar gyfer gofalwyr o bob oed, gan gynnwys gofalwyr ifanc.