skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Clwb ar ôl ysgol Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Clwb Gogerddan - Clwb ar ôl ysgol

Diweddariad diwethaf: 25/11/2021

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo
Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.
Cafodd y darparwr arolygiad ar: 13/07/2017.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 4 blynyddoedd a 12 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 50 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 50 lle.

Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Bydd clybiau ar ôl ysgol yn darparu gofal plant ar ôl oriau ysgol, ac maen nhw’n lle saff i blant chwarae, ymlacio a chymdeithasu o fewn adeilad yr ysgol a thu allan. Rydym yn casglu'r plant o ysgol Rhydypennau ar ddiwedd y dydd.

  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig.

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

  • Tymor y gwanwyn
  • Tymor yr haf
  • Tymor yr hydref

Ni allwn darparu gofal cofleidiol..

Dydd Llun 15:30 - 17:45
Dydd Mawrth 15:30 - 17:45
Dydd Mercher 15:30 - 17:45
Dydd Iau 15:30 - 17:45
Dydd Gwener 15:30 - 17:45

  Ein costau

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Cyfrwng Cymraeg a Saesneg.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Rydyn yn cael help a chefnogaeth trwy yr cynllun Ymuno.
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan

A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Byddwn yn cefnogi plant a'u teuluoedd i fynychu.
Yes