skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Gwasanaethau cymorth i deuluoedd Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Canolfan Deulu Llanrwst - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Diweddariad diwethaf: 01/07/2020
Sylw/adborth
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Beth rydym ni'n ei wneud

Cefnogaeth Teuluol yn De Conwy - Rydym yn dîm o Weithwyr Teuluol yn seiliedig yn De Conwy yn yr ardaloedd isod: Llanrwst, Llanddoged, Maenan, Eglwysbach, Trefriw, Dolgarrog, Caerhun, Betws y Coed, Capel Curig, Dolwyddelan, Bro Machno, Ysbyty Ifan, Bro Garmon, Pentrefoelas, Cerrigydrudion, Llanfihangel, Llangwm, Llangernyw. Rydym yn cynnal grwpiau a sesiynau amrywiol yn y ganolfan deulu a hefyd yn rhoi cyngor a chymorth i deuluoedd unigol. Mae'r grwpiau'n cynnwys Clwb Babanod, Aros & Chwarae, cyrsiau rhianta, grŵp cymorth i rieni plant ag anghenion ychwanegol, Tylino Babanod a Yoga Babanod. Gallwn hefyd gynnig apwyntiadau ar gyfer cyngor lles/budd-daliadau, Relate (ar gyfer cwnsela teuluol a pherthnasoedd) a chyngor a chymorth ar drais yn y cartref.

Er nad yw Ganolfan Deulu Llanrwst ar agor fel yr arfer ar hyn o bryd, rydym ni yma o hyd i’ch cefnogi chi. Cofiwch ffonio cyn galw heibio - 01492 574140.