skip to main content
Gwasanaethau cymorth i deuluoedd Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Canolfan Deulu Llanrwst - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Diweddariad diwethaf: 11/09/2019
Sylw/adborth
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Beth rydym ni'n ei wneud

Rydym yn cynnal grwpiau a sesiynau amrywiol yn y ganolfan deulu a hefyd yn rhoi cyngor a chymorth i deuluoedd unigol. Mae'r grwpiau'n cynnwys Clwb Babanod, Aros & Chwarae, cyrsiau rhianta, grŵp cymorth i rieni plant ag anghenion ychwanegol, Tylino Babanod a Yoga Babanod. Gallwn hefyd gynnig apwyntiadau ar gyfer cyngor lles/budd-daliadau, Relate (ar gyfer cwnsela teuluol a pherthnasoedd) a chyngor a chymorth ar drais yn y cartref.