skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Clwb Gwyliau

Teenscheme - Vale Families First Inclusive Youth Provision - Clwb Gwyliau

Diweddariad diwethaf: 28/06/2021

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

   Nid yw'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC)

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 11 blynyddoedd a 18 blynyddoedd. Please contact Vale People First for details of referral to Teenscheme on:movingonwell@gmail.com

Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Dates are available for Summer 2021
Wednesday 28 July - Thursday 29 July 2021
Wednesday 4 August, Thursday 5 August, Wednesday 11 August and Thursday 12 August 2021.
Families First Inclusive Youth Provision run holiday provision for young people aged 12 to 18 years with learning disabilities and/or physical/sensory impairment. The provision offers informal respite for families during the school holidays, with activities including workshops, arts and crafts, sports, music and trips for young people who live in the Vale of Glamorgan. Teenscheme is funded through the Welsh Governments Families First Funding.
Please bring a packed lunch with a drink and we ask for £5 per day donation if you are able.
All staff will be wearing full PPE including masks or visors, aprons and gloves, as per COVID rules, plus the venue is deep cleaned before and after each session.

  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: gwyliau ysgol yn unig.

Rydym are gael yn ystod y gwyliau ysgol canlynol:

  • Gwyliau Haf
  • Gwyliau Pasg
  • Hanner Tymor Mai
  • Hanner Tymor y gwanwyn
  • Hanner Tymor yr hydref

Ni allwn darparu gofal cofleidiol..

Dydd Iau 10:00 - 15:00
Dydd Gwener 10:00 - 15:00

  Ein costau

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No