skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Gwasanaethau Llyfrgell Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Llyfrgell Castell-nedd - Gwasanaethau Llyfrgell

Diweddariad diwethaf: 25/11/2021
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Yn llyfrgelloedd y Castell-nedd Port Talbot ein nod yw ysgogi pobl ac annog naws am le drwy lyfrgelloedd gyda llyfrau, gwybodaeth, dysgu, a mynediad ar-lein, cerddoriaeth, ffilm a gwasanaethau ar gyfer pob trigolyn mewn mannau sy'n dod â chymunedau lleol ynghyd.

Mae Llyfrgell Castell-nedd yn darparu:
Cân ac odl yn y llyfrgell
Grŵp Awduron
Clwb Lego Plant
Sgyrsiau misol hanes lleol
Sesiynau crefft plant + partïon

Llogi ystafell
Grwpiau Gwau

Cyfleusterau
Cyfrifiaduron gyda mynediad i'r rhyngrwyd
WiFi
Argraffu
Laminating
Sganio
I.T help
Papurau newydd
Mannau Astudio
Mynediad am ddim Ancestry