skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Clwb Gwyliau

AR GAU - Dylan's Den - Clwb Gwyliau

Diweddariad diwethaf: 26/03/2020

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 21/05/2018.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 3 blynyddoedd a 11 blynyddoedd. We have sessions available in all 3 of our settings

Sylw/adborth
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Beth rydym ni'n ei wneud

Dylan’s Den 3 stage approach.
1.At the beginning of March, when COVID-19 represented a significant risk to our employees, participants and families, we documented a risk assessment identifying the key risks and those likely to be at risk.
2.In addition we created a Pandemic Policy which provides us with a framework for decision making in response to the threat. In light of Kirsty Williams's announcement, 18th March and as we are a registered setting running out of school premises we have invoked the protocols we set out and have reluctantly concluded that in the best interest of everyone’s health and safety our After School & Holiday Club & Dragon Tots Playgroup/Wraparound services will be suspended for the time being.
3.During this enforced shutdown period the wider Dylan’s Den team will be redeployed to other tasks including the important matter of planning to re-open. we are not in a position to accept bookings at this time. We are however keeping the situation under review.

  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: gwyliau ysgol yn unig. After school club 3 to 6pm
Wraparound/playgroup 12 to 3pm
Holiday club 8.30 to 4.30pm

Rydym are gael yn ystod y gwyliau ysgol canlynol:

  • Gwyliau Haf
  • Gwyliau Pasg
  • Hanner Tymor Mai
  • Hanner Tymor y gwanwyn
  • Hanner Tymor yr hydref

Gallwn darparu gofal cofleidiol..

Dydd Llun 08:30 - 16:30
Dydd Mawrth 08:30 - 16:30
Dydd Mercher 08:30 - 16:30
Dydd Iau 08:30 - 16:30
Dydd Gwener 08:30 - 16:30

  Ein costau

  • £20.00 per Diwrnod - Holiday club is 8.30 to 4.30 and is £20.00

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg gydag elfennau dwyieithog.

Hyderus wrth gefnogi plant ac Anghenion Dysgu Ychwanegol/anabledd
Hyderus iawn.
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No