skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Grwp chwarae Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Cylch Meithrin Bwlchygroes - Grwp chwarae

Diweddariad diwethaf: 21/11/2023

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo
Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.
Cafodd y darparwr arolygiad ar: 16/01/2017.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 2 blynyddoedd a 4 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 24 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 12 lle.

Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Cylchoedd Meithrin are Welsh-medium playgroups which give children an opportunity to become bilingual (in English and Welsh). The aim of the cylch meithrin is to promote the education and development of children from two years old to school age. Children will be able to learn through play and socialise under the guidance of professional, qualified and dedicated staff.
Cylch Ti a Fi, the purpose of the cylch Ti a Fi is to offer parents and carers an opportunity meet regularly to enjoy playing with their children and socialise over a cuppa!
The cylch Ti a Fi provides activities promoting the development of children from birth to school age. It’s a brilliant opportunity for parents/carers to meet to socialise and share experiences in an informal Welsh atmosphere.

  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig. Cylch Meithrin 9am -11:30 Monday-Thursday
Cylch Ti a Fi is on every Tuesday 12-1:30pm during term time only

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

  • Tymor y gwanwyn
  • Tymor yr haf
  • Tymor yr hydref

Ni allwn darparu gofal cofleidiol..

Dydd Llun 09:00 - 11:30
Dydd Mawrth 09:00 - 11:30
12:00 - 13:30
Dydd Mercher 09:00 - 11:30
Dydd Iau 09:00 - 11:30

  Ein costau

  • £5.00 per Sesiwn - Additional £1 a week for fruit

Mae gennym y costau ychwanegol canlynol :

  • £2.00 - fruit money per week during trem time
  • £3.00 - Ti a Fi

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Cymraeg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
Yn cynnig darpariaeth Dechrau’n Deg wrth ochor darpariaeth arall
Yes
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) Yes
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Yes