skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Grwp chwarae Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Cylch Meithrin a cylch Ti a Fi Betws - Grwp chwarae

Diweddariad diwethaf: 23/09/2022

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo
Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.
Cafodd y darparwr arolygiad ar: 21/06/2017.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 2 blynyddoedd a 5 blynyddoedd. Cysylltwch â’r Cylch am y wybodaeth yma os gwelwch yn dda

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 24 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 16 lle.

Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Mae ein Cylch yn darparu ar gyfer plant 2 mlwydd oed i oedran ysgol am 3 awr yn y bore. Dydd Mawrth i Ddydd Gwener yn ystod y tymor yn bennaf.

Rydym yn rhedeg Cylch Ti a Fi ar agor rhwng 10 a 12 bob bore Ddydd Llun.
Grwpiau chwarae Cymraeg yw Cylchoedd Meithrin sy’n rhoi’r cyfle i blant ddod yn ddwyieithog (Cymraeg a Saesneg).

  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig. Tymor Ysgol

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

  • Tymor y gwanwyn
  • Tymor yr haf
  • Tymor yr hydref

Ni allwn darparu gofal cofleidiol..

Dydd Mawrth 09:00 - 12:00
Dydd Mercher 09:00 - 12:00
Dydd Iau 09:00 - 12:00
Dydd Gwener 09:00 - 12:00

Mae cylch Ti a Fi yn rhedeg allan or Festri ar fore dydd Llun 10:30-12:00

  Ein costau

  • £5.00 per Awr - £15.00 9-12 (£60 yr wythnos)

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Cymraeg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
Mae yna lawnt tu allan i'r festri ac mae yna le i wneud gweithgarau fel chwarae pel neu garddio
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Na
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Ydy
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Gwnewch apwyntiad gyda'r cylch a byddwn yn hapus i drafod eich anghenion unigol
Yes