skip to main content
Grwp chwarae Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Cylch Meithrin Parcyrhun - Grwp chwarae

Diweddariad diwethaf: 01/08/2019

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 05/03/2018.

  Mae gan yr darparwr yma dim lleoedd gwag i blant o oedran 2 blynyddoedd a 5 blynyddoedd. Cysylltwch â'r Cylch Meithrin ynglyn â hyn os gwelwch yn dda

Sylw/adborth
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Beth rydym ni'n ei wneud

Mae grwpiau chwarae’n darparu’n bennaf ar gyfer plant 2½ i 5 oed, am 2 i 3 awr yn y bore neu’r prynhawn ac yn ystod y tymor yn bennaf.

Grwpiau chwarae Cymraeg yw Cylchoedd Meithrin sy’n rhoi’r cyfle i blant ddod yn ddwyieithog (Cymraeg a Saesneg).

  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig. Tymor Ysgol

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

  • Tymor y gwanwyn
  • Tymor yr haf
  • Tymor yr hydref

Ni allwn darparu gofal cofleidiol..

Dydd Llun 09:00 - 11:30
12:15 - 14:45
Dydd Mawrth 09:00 - 11:30
12:15 - 14:45
Dydd Mercher 09:00 - 11:30
12:15 - 14:45
Dydd Iau 09:00 - 11:30
12:15 - 14:45
Dydd Gwener 09:00 - 11:30
12:15 - 14:45

  Ein costau

  • £9.00 per Sesiwn - Cost per session

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Cymraeg yn unig.

Yn gallu cefnogi plant ag anableddau
Ddim yn hyderus. Cysylltwch â'r Cylch Meithrin ynglyn â hyn os gwelwch yn dda
Man tu allan
Oes
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Na
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Ydy
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
Yn cynnig darpariaeth Dechre’n Deg wrth ochor darpariaeth arall
Yes
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) Yes
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No