skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Grwp chwarae

AR GAU - Pont-y-gwaith Cylch Chwarae - Grwp chwarae

Diweddariad diwethaf: 16/10/2020

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

   Nid yw'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC)

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 0 misoedd a 3.5 blynyddoedd.

Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Rydyn ni'n lleoliad cyn-ysgol sy'n darparu gweithgareddau hwyliog ac ysgogol i blant yn ein gofal.

  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn. We run all year, but have reduced days during the summer holiday.

Ni allwn darparu gofal cofleidiol..

Dydd Mercher 13:00 - 15:00
Dydd Gwener 13:00 - 15:00

  Ein costau

  • £2.00 per Sesiwn - For children aged 1 - 2

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg gydag elfennau dwyieithog.

Hyderus wrth gefnogi plant ac Anghenion Dysgu Ychwanegol/anabledd
Hyderus iawn.
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
We have a small garden we are able to use outside.
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
If requested.
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
If we knew in advance so we were able to get support in place.
Yes