skip to main content
Grwp chwarae Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Ffrindiau Bach Trimsaran - Grwp chwarae

Diweddariad diwethaf: 01/08/2019

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 19/01/2018.

  Mae gan yr darparwr yma dim lleoedd gwag i blant o oedran 2 blynyddoedd a 3 blynyddoedd.

Sylw/adborth
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Beth rydym ni'n ei wneud

Mae Dechrau'n Deg yn rhaglen blynyddoedd cynnar i deuluoedd â phlant 0-3 oed sy’n byw mewn ardaloedd difreintiedig. Mae pedair elfen allweddol: gofal plant rhan amser am ddim ar gyfer plant 2-3 oed, gwasanaeth dwys gan ymwelwyr iechyd, mynediad at raglenni rhianta a sgiliau o ran datblygiad iaith

  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn. Gwasanaeth ar gael 42 wythonos o'r flwyddyn

Ni allwn darparu gofal cofleidiol..

Dydd Llun 09:00 - 11:30
12:45 - 15:15
Dydd Mawrth 09:00 - 11:30
12:45 - 15:15
Dydd Mercher 09:00 - 11:30
12:45 - 15:15
Dydd Iau 09:00 - 11:30
12:45 - 15:15
Dydd Gwener 09:00 - 11:30
12:45 - 15:15

  Ein costau

  • £0.00 per Awr

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Cymraeg yn unig.

Yn gallu cefnogi plant ag anableddau
Hyderus.
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
Oes
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Na
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Ydy
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
Yn cynnig darpariaeth Dechre’n Deg yn unig
Yes
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No