skip to main content
Grwp chwarae Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Meithrinfa Trysor Bach - Grwp chwarae

Diweddariad diwethaf: 03/10/2019

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 13/12/2017.

  Mae gan yr darparwr yma dim lleoedd gwag i blant o oedran 2 blynyddoedd a 3 blynyddoedd.

Sylw/adborth
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Beth rydym ni'n ei wneud

Mae Dechrau'n Deg yn rhaglen blynyddoedd cynnar i deuluoedd â phlant 0-3 oed sy’n byw mewn ardaloedd difreintiedig. Mae pedair elfen allweddol: gofal plant rhan amser am ddim ar gyfer plant 2-3 oed, gwasanaeth dwys gan ymwelwyr iechyd, mynediad at raglenni rhianta a sgiliau o ran datblygiad iaith

  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn. Gwasanaeth ar gael drwy'r flwyddyn am 42 wythnos.

Ni allwn darparu gofal cofleidiol..

Dydd Llun 09:00 - 11:30
12:30 - 15:00
Dydd Mawrth 09:00 - 11:30
12:30 - 15:00
Dydd Mercher 09:00 - 11:30
12:30 - 15:00
Dydd Iau 09:00 - 11:30
12:30 - 15:00
Dydd Gwener 09:00 - 11:30
12:30 - 15:00

  Ein costau

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Cyfrwng Cymraeg a Saesneg.

Yn gallu cefnogi plant ag anableddau
Ddim yn hyderus.
Man tu allan
Oes
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Na
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Ydy
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
Yn cynnig darpariaeth Dechre’n Deg yn unig
Yes
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No