skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Iechyd Cymunedol

DPVC Memory Cafe - Iechyd Cymunedol

Diweddariad diwethaf: 21/01/2022
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

OHERWYDD O CORONAFEIRWS, EFALLAI NI FYDD Y WASANAETH HYN YN WEITHREDU FEL ARFER CYSYIITWCH GYDA NI AM MWY O WYBODAETH.

Provides support and advice for those affected by dementia and memory loss including carers, friends and family. This is now twice a Month, the second and fourth Friday in the Month at 10 until 12pm.