skip to main content
Meithrinfa Dydd Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Meithrinfa Myrtle House - Meithrinfa Dydd

Diweddariad diwethaf: 30/07/2019

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 23/01/2018.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 0 misoedd a 5 blynyddoedd. We have vacancies for full and part time sessions

Sylw/adborth
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Beth rydym ni'n ei wneud

Mae meithrinfeydd dydd yn darparu gofal plant ar gyfer plant o’u genedigaeth hyd nes eu bod yn 5 oed.

Fel arfer, maen nhw ar agor o’r peth cyntaf yn y bore tan fin nos, o ddydd Llun i ddydd Gwener, gydol y flwyddyn.

Maen nhw’n cynnig amgylchedd gofalgar, diogel, ysgogol, naill ai fel gofal dydd llawn neu ofal rhan-amser ar gyfer babanod a phlant cyn ysgol. Mae rhai yn darparu gofal cyn ac ar ôl yr ysgol ac yn ystod y gwyliau ar gyfer plant hyˆn hefyd.

  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn. Gwasanaeth ar gael drwy gydol y flwyddyn

Gallwn darparu gofal cofleidiol.. Na

Dydd Llun 08:00 - 18:00
08:00 - 13:00
13:00 - 18:00
Dydd Mawrth 08:00 - 18:00
08:00 - 13:00
13:00 - 18:00
Dydd Mercher 08:00 - 18:00
08:00 - 13:00
13:00 - 18:00
Dydd Iau 08:00 - 18:00
08:00 - 13:00
13:00 - 18:00
Dydd Gwener 08:00 - 18:00
08:00 - 13:00
13:00 - 18:00

Tu allan i oriau agor arferol gallwn cynnig gofal: Boreau cynnar

  Ein costau

  • £33.00 per Diwrnod - Cost per day

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Dwyieithog mewn ieithoedd arall.

Yn gallu cefnogi plant ag anableddau
Hyderus iawn.
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
Oes
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Na
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Ydy
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
Yn cynnig darpariaeth Dechre’n Deg wrth ochor darpariaeth arall
Yes
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) Yes
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Na
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Yes