skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Meithrinfa Dydd Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

AR AGOR i Weithwyr Allweddol Meithrinfa Myrtle House - Meithrinfa Dydd

Diweddariad diwethaf: 02/04/2020

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 23/01/2018.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 0 misoedd a 12 blynyddoedd. We have vacancies for full and part time sessions

Sylw/adborth
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Beth rydym ni'n ei wneud

Mae meithrinfeydd dydd yn darparu gofal plant ar gyfer plant o’u genedigaeth hyd nes eu bod yn 5 oed.

Fel arfer, maen nhw ar agor o’r peth cyntaf yn y bore tan fin nos, o ddydd Llun i ddydd Gwener, gydol y flwyddyn.

Maen nhw’n cynnig amgylchedd gofalgar, diogel, ysgogol, naill ai fel gofal dydd llawn neu ofal rhan-amser ar gyfer babanod a phlant cyn ysgol. Mae rhai yn darparu gofal cyn ac ar ôl yr ysgol ac yn ystod y gwyliau ar gyfer plant hyˆn hefyd.

  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn. Gwasanaeth ar gael drwy gydol y flwyddyn

Gallwn darparu gofal cofleidiol.. Na

Dydd Llun 08:00 - 18:00
08:00 - 13:00
13:00 - 18:00
Dydd Mawrth 08:00 - 18:00
08:00 - 13:00
13:00 - 18:00
Dydd Mercher 08:00 - 18:00
08:00 - 13:00
13:00 - 18:00
Dydd Iau 08:00 - 18:00
08:00 - 13:00
13:00 - 18:00
Dydd Gwener 08:00 - 18:00
08:00 - 13:00
13:00 - 18:00

Tu allan i oriau agor arferol gallwn cynnig gofal: Boreau cynnar

  Ein costau

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Cyfrwng Cymraeg a Saesneg.

Hyderus wrth gefnogi plant ac Anghenion Dysgu Ychwanegol/anabledd
Hyderus iawn.
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
Oes
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Na
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Ydy
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
Yn cynnig darpariaeth Dechrau’n Deg wrth ochor darpariaeth arall
Yes
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) Yes
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Na
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Yes