skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Gwasanaethau cymorth i deuluoedd Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

(TEULUOEDD YN GYNTAF) - The Exchange - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Diweddariad diwethaf: 20/11/2020
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

The-exchange mae hwn yn rhan o Lwybr Emosiynol a Llesiant Teuluoedd yn Gyntaf/Dechrau’n Deg
The-exchange – maen nhw’n cefnogi llesiant seicolegol ac emosiynol plant, pobl ifanc a theuluoedd drwy gwnsela ac ymyrraeth wedi ei ffocysu.
The-exchange – maen nhw’n darparu cwnsela i’r rheini sy’n 5-10oed a phobl ifanc 16-25 oed oddi fewn i’r gymuned ac ysgolion. Mae The- exchange hefyd yn darparu gwasanaeth cwnsela wedi ei leoli yn yr ysgol i’r rheini sy’n 10-16 oed [hyd at 19 oed os oes anghenion ychwanegol gan y person ifanc]. Neu gellir gweld pobl ifanc yn y gymuned.
The-exchange – maen nhw’n cynnig cefnogaeth therapiwtig i deuluoedd a fydd yn canolbwyntio ar adeiladu gwydnwch oddi fewn i’r teulu. Bydd hyn yn cynnwys datblygu perthnasoedd gwydn oddi fewn i’r teulu a rhwng rhieni. Mae’r gwasanaeth yn darparu cymysgedd o waith un i un a gwaith grŵp. Bydd y cwnsela’n digwydd un ai wedi ei leoli yn yr ysgol neu yn y gymuned.