skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Tai

Sanctuary Cornerstone - Tai

Diweddariad diwethaf: 23/02/2021
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Ariannodd Cefnogi Pobl saith hostel â gwelyau yn darparu cymorth cysylltiedig â thai a gwasanaethau Cymorth Tenantiaeth i ddeg cleient digartref neu dan fygythiad o ddigartrefedd sy'n byw yn eu tenantiaethau eu hunain ar raddfa symudol o ddwyster cymorth tuag at fyw'n annibynnol.