skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Gwasanaethau cymorth i deuluoedd Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg Gall yr adnodd yma defnyddio Iaith Arwyddion Prydain (BSL)

Gwasanaeth Rhianta’r Fro - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Diweddariad diwethaf: 19/07/2021
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Rydyn ni’n rhoi cymorth i deuluoedd â phlant rhwng 0-18 ledled Bro Morgannwg, er mwyn adeiladu ar gryfderau a chyflwyno newidiadau cadarnhaol a galluogi rhieni i deimlo’n fwy hyderus wrth reoli ymddygiad, trefniadau dydd i ddydd a ffiniau. Rydyn ni’n canolbwyntio ar hybu lles emosiynol a chefnogi perthnasoedd teuluol cadarnhaol.

Rydym yn cynnig rhaglenni rhianta mewn sesiynau grŵp neu ymyriadau 1:1 yn unol â dymuniadau’r teulu o ran y prif gymorth sydd ei angen.
Mae grwpiau rhianta yn cynnwys: Croeso i’r Byd, Blwyddyn Gyntaf Babi, Rhaglen faethu, Delio gydag Ymddygiad Plant, Delio gydag Ymddygiad yr Arddegau, y Glasoed a STEPS.