skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Gwarchodwr plant Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Andrea Lewis - Little Blossoms Childminding - Gwarchodwr plant

Diweddariad diwethaf: 20/11/2020

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Nid oes gennym ddyddiad ar gyfer arolwg diweddar i'r adnodd hwn.

   Gofalwr Plant yw'r darparwr yma yn Cwmyniscoy, Pontypool.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 0 misoedd a 12 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 8 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 8 lle.

Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

I have two young children of my own and I offer friendly, caring and reliable childcare. We often enjoy going to the park and having picnics. I involve children in many fun and educational activities such as Mother and Toddler Groups, Painting, Singing, Dancing, Puzzles, Dressing up and much more. I am experienced in caring for Twins. I am very flexible with my hours. Before and after school care provided. I also provide childcare for just school half term holidays. I have completed the following:CACHE Level 3 Diploma in Home-based Childcare, NSPCC Child Protection Awareness Programme, Institute of Public Health Food hygiene, Level 2 Certificate, Paediatric First Aid. I also have my own fully insured transport. I also have full public liability insurance.

  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn.

Gallwn darparu gofal cofleidiol.. Collect from New Inn Primary and Ysgol Panteg

Dydd Llun 07:00 - 18:00
Dydd Mawrth 07:00 - 18:00
Dydd Mercher 07:00 - 18:00
Dydd Iau 07:00 - 18:00
Dydd Gwener 07:00 - 18:00
Dydd Sadwrn 08:00 - 18:00
Dydd Sul 08:00 - 18:00

Tu allan i oriau agor arferol gallwn cynnig gofal: Boreau cynnar, Nosweithiau, Penwythnosau

  Ein costau

  • £4.00 per Awr

Sibling discount

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Cyfrwng Cymraeg a Saesneg.

Hyderus wrth gefnogi plant ac Anghenion Dysgu Ychwanegol/anabledd
Hyderus. Experience in A D H D / Challenging Behaviour ,
Autistic Spectrum Disorder Or Aspergers
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
1golden retriever, 1 terrier
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No