skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Clwb Gwyliau Gall yr adnodd yma defnyddio Iaith Arwyddion Prydain (BSL)

AR AGOR - Camp Coconuts - Clwb Gwyliau

Diweddariad diwethaf: 06/07/2020

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 03/01/2018.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 4 blynyddoedd a 11 blynyddoedd.

Sylw/adborth
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Beth rydym ni'n ei wneud

Camp Coconuts is a school holiday club for children aged between 4-11 years from only £31 per day. operating from the former Coconuts soft play centre based in Barry. Each day we offer a range of activities from cooking to science experiments that will suit all ages and individuals.

After School Club - Our After School Club runs Monday to Friday during term time. We can collect your children from school and care for them until 6.30pm.


Holiday Club - Our holiday club runs during each school holiday (excluding Bank Holidays). We’re open from 7.30am to 6.30pm.

  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn.

Gallwn darparu gofal cofleidiol..

Dydd Llun 07:30 - 18:30
Dydd Mawrth 07:30 - 18:30
Dydd Mercher 07:30 - 18:30
Dydd Iau 07:30 - 18:30
Dydd Gwener 07:30 - 18:30

  Ein costau

  • £31.00 per Diwrnod

10% sibling discount

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Hyderus wrth gefnogi plant ac Anghenion Dysgu Ychwanegol/anabledd
Hyderus. Please contact for details
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Please contact for further details
Yes