skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Gwarchodwr plant

Little Angels - Ruabon - Gwarchodwr plant

Diweddariad diwethaf: 15/02/2021

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo
Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.
Cafodd y darparwr arolygiad ar: 17/07/2017.

   Gofalwr Plant yw'r darparwr yma yn Ruabon.

  Mae gan yr darparwr yma dim lleoedd gwag i blant o oedran 0 misoedd a 8 blynyddoedd. Vacancies vary. Please enquire.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 6 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 6 lle.

Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Mae gofalwyr plant yn hunangyflogedig, ac yn gweithio yn eu cartrefi eu hunain. Fe fyddan nhw’n gofalu am blant sydd ond ychydig fisoedd oed i fyny, am ran o’r dydd neu’r diwrnod cyfan.

Cytunir ar y taliadau am ofalu am blant rhwng y rhiant a’r gofalwr, ac fe fyddan nhw’n amrywio’n dibynnu ar nifer yr oriau y bydd eich plentyn yn cael gofal.

  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn.

Gallwn darparu gofal cofleidiol..

Dydd Llun 07:00 - 17:30
Dydd Mawrth 07:00 - 17:30
Dydd Mercher 07:00 - 17:30
Dydd Iau 07:00 - 17:30

  Ein costau

  • £34.00 per Diwrnod
  • £4.50 per Awr

Discount provided for siblings. Please contact for more information.

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg gydag elfennau dwyieithog.

Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
Large area recently adapted.
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Please enquire with the childcare provider
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Please enquire with the childcare provider
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Happy to work with parents to meet their child's needs.
Yes