skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Clwb Gwyliau

Berse Church Hall Nursery - Clwb Gwyliau

Diweddariad diwethaf: 23/06/2022

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo
Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.
Cafodd y darparwr arolygiad ar: 06/08/2019.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 1.5 blynyddoedd a 12 blynyddoedd. Please enquire with setting

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 78 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 15 lle.

Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Bydd clybiau gwyliau’n darparu ystod eang o weithgareddau chwarae i blant yn ystod y gwyliau ysgol. Caiff rhai eu rhedeg gan ysgolion, tra bod eraill yn cael eu rhedeg gan sefydliadau preifat neu wirfoddol.

Bydd costau’n amrywio rhwng clybiau gwyliau, ac fe godir tâl y dydd arnoch chi am bob dydd y bydd eich plentyn yn bresennol.

  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: gwyliau ysgol yn unig. Closed one week at Christmas and closed Bank Holidays.

Rydym are gael yn ystod y gwyliau ysgol canlynol:

 • Gwyliau Haf
 • Gwyliau Pasg
 • Hanner Tymor Mai
 • Hanner Tymor y gwanwyn
 • Hanner Tymor yr hydref
 • Nadolig

Ni allwn darparu gofal cofleidiol..

Dydd Llun 08:00 - 17:30
Dydd Mawrth 08:00 - 17:30
Dydd Mercher 08:00 - 17:30
Dydd Iau 08:00 - 17:30
Dydd Gwener 08:00 - 17:30

Can be open from 7.30 am and until 6pm by special arrangement (additional fee).

Tu allan i oriau agor arferol gallwn cynnig gofal: Boreau cynnar

  Ein costau

 • £30.00 per Hanner diwrnod - per 5 hour session
 • £45.00 per Diwrnod

Mae gennym y costau ychwanegol canlynol :

 • £4.75 - Lunch and snacks for children attending for half a day
 • £40.00 - Registration fee ( first 4 hours are then free).
 • £7.00 - Lunch and snacks for children attending using the Childcare Offer

10% reduction (fee) for siblings

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg gydag elfennau dwyieithog.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Please enquire for further information.
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
1 dog ( hypoallergenic breed) visits on occasions.
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
Yn cynnig darpariaeth Dechrau’n Deg wrth ochor darpariaeth arall
Yes
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Please enquire for further information.
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Yes