skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Meithrinfa Dydd

Berse Church Hall Nursery - Meithrinfa Dydd

Diweddariad diwethaf: 23/06/2022

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo
Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.
Cafodd y darparwr arolygiad ar: 06/08/2019.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 1.5 blynyddoedd a 12 blynyddoedd. Please enquire with setting

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 78 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 78 lle.

Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Mae meithrinfeydd dydd yn darparu gofal plant ar gyfer plant o’u genedigaeth hyd nes eu bod yn 5 oed. Fel arfer, maen nhw ar agor o’r peth cyntaf yn y bore tan fin nos, o ddydd Llun i ddydd Gwener, gydol y flwyddyn.

Maen nhw’n cynnig amgylchedd gofalgar, diogel, ysgogol, naill ai fel gofal dydd llawn neu ofal rhan-amser ar gyfer babanod a phlant cyn ysgol.

Mae rhai yn darparu gofal cyn ac ar ôl yr ysgol ac yn ystod y gwyliau ar gyfer plant hyˆn hefyd.

  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn. Closed Bank Holidays and closed Christmas week.

Ni allwn darparu gofal cofleidiol..

Dydd Llun 08:00 - 17:30
Dydd Mawrth 08:00 - 17:30
Dydd Mercher 08:00 - 17:30
Dydd Iau 08:00 - 17:30
Dydd Gwener 08:00 - 17:30

Can be open from 7.30 am and until 6pm by special arrangement (additional fee).

Tu allan i oriau agor arferol gallwn cynnig gofal: Boreau cynnar, Nosweithiau

  Ein costau

  • £30.50 per Hanner diwrnod -
  • £46.00 per Diwrnod - Breakfast, lunch and snacks included.
  • £7.00 per Awr - Any additional hours

Mae gennym y costau ychwanegol canlynol :

  • £4.75 - Lunch and snacks for children attending for half a day
  • £40.00 - Registration fee ( first 4 hours are then free).
  • £7.00 - Lunch and snacks for children attending using the Childcare Offer

10% for siblings

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg gydag elfennau dwyieithog.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
Playing field and swings.
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Please enquire.
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
1 dog ( hypoallergenic breed) visits on occasions.
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
Yn cynnig darpariaeth Dechrau’n Deg wrth ochor darpariaeth arall
Yes
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) Yes
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Please enquire with setting
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Yes