skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Gwarchodwr plant Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Emma's Childminding - Penycae - Gwarchodwr plant

Diweddariad diwethaf: 25/11/2021

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo
Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.
Cafodd y darparwr arolygiad ar: 03/10/2018.

   Gofalwr Plant yw'r darparwr yma yn Pen-y-Cae.

  Mae gan yr darparwr yma dim lleoedd gwag i blant o oedran 0 misoedd a 12 blynyddoedd. Please enquire with setting for further details.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 8 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 8 lle.

Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Mae gofalwyr plant yn hunangyflogedig, ac yn gweithio yn eu cartrefi eu hunain. Fe fyddan nhw’n gofalu am blant sydd ond ychydig fisoedd oed i fyny, am ran o’r dydd neu’r diwrnod cyfan.

Cytunir ar y taliadau am ofalu am blant rhwng y rhiant a’r gofalwr, ac fe fyddan nhw’n amrywio’n dibynnu ar nifer yr oriau y bydd eich plentyn yn cael gofal.

  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn. Closed Christmas and bank holidays.

Gallwn darparu gofal cofleidiol.. I can collect from local play groups at Ysgol I D Hooson and Ysgol Pen-y-Cae.

Dydd Llun 07:00 - 18:00
Dydd Mawrth 07:00 - 18:00
Dydd Mercher 07:00 - 18:00
Dydd Iau 07:00 - 18:00
Dydd Gwener 07:00 - 18:00

I can be flexiable at start times providing it does not impose to much on my family life.

Tu allan i oriau agor arferol gallwn cynnig gofal: Boreau cynnar

  Ein costau

  • £4.00 per Awr - Discount for siblings

Discount for siblings. Please enquire with setting for further details.

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Cyfrwng Cymraeg a Saesneg.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
Plenty of outdoor play and adventures. We have a love for the outdoors.
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Please enquire with setting for further details.
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
1 dog. We are an animal friendly setting and do have families with pets who will visit the setting.
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Please contact setting for further details.
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
My service is open to all families and cultures
Yes