skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Meithrinfa Dydd Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

AR GAU - Cylch Meithrin Ysgol y Bedol - Meithrinfa Dydd

Diweddariad diwethaf: 19/12/2019

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 17/02/2017.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 2 blynyddoedd a 4 blynyddoedd.

Sylw/adborth
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Beth rydym ni'n ei wneud

We are a Welsh-Medium day nursery. We take up to 24 children between the ages of 2 and 4 years, and the maximum number of children aged two to three. We are open from 8.30am until 3.15pm term time. We offer sessional and day care. Day care hours are 8.30am-3.15pm. A wide range of play activities are planned and well supervised to promote progress in all areas of a child’s development which will meet the individual child’s needs. The children are offered a variety of learning experiences through the opportunities they are given to play with: sand, water, dough, clay, home-corner equipment, bikes, construction toys and so on. We are also able to go out to the outdoor play area to play on the bikes, play with bean bags, hoops and so on. There are also plenty of opportunities for listening to stories, for imaginative play, and for singing and dancing. Each session will include a break for snack.

  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig.

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

  • Tymor y gwanwyn
  • Tymor yr haf
  • Tymor yr hydref

Gallwn darparu gofal cofleidiol..

Dydd Llun 08:30 - 15:15
Dydd Mawrth 08:30 - 15:15
Dydd Mercher 08:30 - 15:15
Dydd Iau 08:30 - 15:15
Dydd Gwener 08:30 - 15:15

  Ein costau

  • £12.00 per Sesiwn - Sessional £12
  • £13.00 per Hanner diwrnod
  • £22.00 per Diwrnod

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Cyfrwng Cymraeg a Saesneg.

Hyderus wrth gefnogi plant ac Anghenion Dysgu Ychwanegol/anabledd
Hyderus iawn.
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
The Cylch has a goldfish.
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
Yn cynnig darpariaeth Dechrau’n Deg wrth ochor darpariaeth arall
Yes
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Yes