skip to main content

Cyfleoedd Gofal Dydd Bro Morgannwg

Diweddariad diwethaf: 08/12/2017
Sylw/adborth Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Beth rydym ni'n ei wneud

Rydym yn darparu ac yn cynorthwyo cyfleoedd mewn amrywiaeth o leoliadau ym Mro Morgannwg. Rydym yn cynnig y gwasanaethau hyn i bobl y maent yn 18 oed a throsodd, ac fe'u cynlluniwyd i helpu pobl i fyw bywyd mor annibynnol ag y bo modd.

Nodau y gwasanaethau a ddarparir gennym yw:
• Hyrwyddo annibyniaeth a datblygiad personol
• Lleihau arwahanrwydd cymdeithasol
• Cynnig seibiant i ofalwyr yn y cartref
• Canolbwyntio ar ganlyniadau cadarnhaol er mwyn bodloni anghenion unigol
• Darparu cymorth dwys i bobl y maent yn dangos ymddygiad heriol neu y mae ganddynt anghenion cymorth uchel.