skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Iechyd Cymunedol Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Gofal Cymedithasol Cymru - Adnodd dementia ar gyfer gweithwyr gofal proffesiynol - Iechyd Cymunedol

Diweddariad diwethaf: 22/05/2020
Sylw/adborth
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Beth rydym ni'n ei wneud

Mae Gofal Cymedithasol Cymry wedi datblygu adnodd dementia ar-lein ar gyfer gweithwyr proffesiynol gofal cymdeithasol. Bydd yr adnodd yn cefnogi ymarfer da mewn gofal dementia drwy roi mynediad at wybodaeth hanfodol, astudiaethau achos, data, ac ymchwil.

Bydd yr adnodd hawdd i'w ddefnyddio yma yn cefnogi ymarfer da mewn gofal dementia drwy roi mynediad i wybodaeth angenrheidiol, astudiaethau achos, data, ac ymchwil. Noder bod yr adnodd hwn ar gyfer gwybodaeth yn unig. Rhaid i chi ddilyn polisïau eich cyflogwr ynglŷn â gofal dementia bob amser.