skip to main content

Gwasanaeth Rhyddhau Integredig Bro Morgannwg

Diweddariad diwethaf: 28/11/2017
Sylw/adborth Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Beth rydym ni'n ei wneud

Mae Gwasanaeth Rhyddhau Integredig Bro Morgannwg yn rhan o'r Gwasanaethau i Oedolion ac mae'n dîm o weithwyr cymdeithasol sy'n gweithio yn Ysbyty Llandochau er mwyn cynorthwyo'r broses o ryddhau y bobl hynny o'r ysbyty y bydd angen gofal a chymorth arnynt ar ôl eu cyfnod yn yr ysbyty, mewn ffordd gyflym a diogel.

Bydd y gweithiwr cymdeithasol yn darparu neu'n cyfeirio at Wybodaeth, Cymorth a Chyngor addas a fyddai o gymorth i bobl ar ôl iddynt gael eu rhyddhau.

Gallai hyn gynnwys darparu neu hwyluso darpariaeth gofal a chymorth megis gofal yn y cartref, gwasanaethau dydd, seibiant, yn ogystal â gofal preswyl a nyrsio.