skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru

Gwasanaeth Rhyddhau Integredig Bro Morgannwg - Cyngor a gwybodaeth er lles cymdeithasol

Diweddariad diwethaf: 01/05/2024
Cyngor a gwybodaeth er lles cymdeithasol
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

OHERWYDD O CORONAFEIRWS, EFALLAI NI FYDD Y WASANAETH HYN YN WEITHREDU FEL ARFER CYSYIITWCH GYDA NI AM MWY O WYBODAETH.
Mae Gwasanaeth Rhyddhau Integredig Bro Morgannwg yn rhan o'r Gwasanaethau i Oedolion ac mae'n dîm o weithwyr cymdeithasol sy'n gweithio yn Ysbyty Llandochau er mwyn cynorthwyo'r broses o ryddhau y bobl hynny o'r ysbyty y bydd angen gofal a chymorth arnynt ar ôl eu cyfnod yn yr ysbyty, mewn ffordd gyflym a diogel.

Bydd y gweithiwr cymdeithasol yn darparu neu'n cyfeirio at Wybodaeth, Cymorth a Chyngor addas a fyddai o gymorth i bobl ar ôl iddynt gael eu rhyddhau.

Gallai hyn gynnwys darparu neu hwyluso darpariaeth gofal a chymorth megis gofal yn y cartref, gwasanaethau dydd, seibiant, yn ogystal â gofal preswyl a nyrsio.

Manylion y gwasanaeth cyngor a gwybodaeth lles cymdeithasol hwn:

Lles / Budd-daliadau Gwybodaeth
Cyflogaeth Dim
Tai Cyngor gyda gwaith achos
Mewnfudo Dim
Gwahaniaethu Dim
Arian Dim
Dyled Gwybodaeth
  • Ydy’r gwasanaeth hwn yn cynnig cyngor cwbl annibynnol? Yes
  • All y gwasanaeth hwn gynnig Gorchmynion Rhyddhad Rhag Dyled (DROs) trwy gyfryngwyr cymwys? No
  • Ydy’r gwasanaeth hwn yn dal nod ansawdd cydnabyddedig? No
  • Ydy’r gwasanaeth hwn wedi cofrestru gyda’r Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA)? No  
  • Ydy’r gwasanaeth hwn wedi cofrestru gyda Swyddfa'r Comisiynydd Gwasanaethau Mewnfudo (OISC)? No