skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru

Gwasanaeth Lleoli Oedolion Bro Morgannwg (Pwynt Cyswllt Cyntaf) - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Diweddariad diwethaf: 29/02/2024
Gwasanaethau cymorth i deuluoedd
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Rydym yn cynnig Gwybodaeth a Chyngor, yn ogystal â Gofal a Chymorth, i helpu pobl i wneud penderfyniadau call er mwyn cynnal eu llesiant, eu hannibyniaeth a’u diogelwch. Gallwn drafod beth sy'n bwysig i chi a’r opsiynau amrywiol sydd ar gael yn eich cymuned.

Cynigir Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol i oedolion sy’n byw ym Mro Morgannwg ac fe’u rhennir yn ddau faes arbenigol:
Gofal Hirdymor i oedolion hŷn ac oedolion sydd ag anableddau corfforol a synhwyrol.
• Gwasanaethau Iechyd Meddwl Cymunedol i oedolion sydd â phroblemau iechyd meddwl.
• Gwasanaethau Anabledd Dysgu Cymunedol i oedolion sydd ag anableddau dysgu..