skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Gwasanaethau Adfer Iechyd Meddwl

Gwasanaeth Iechyd Meddwl Cymunedol Bro Morgannwg ar gyfer Pobl Hŷn - Gwasanaethau Adfer Iechyd Meddwl

Diweddariad diwethaf: 25/04/2022
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

OHERWYDD O CORONAFEIRWS, EFALLAI NI FYDD Y WASANAETH HYN YN WEITHREDU FEL ARFER CYSYIITWCH GYDA NI AM MWY O WYBODAETH.

Mae Gwasanaeth Iechyd Meddwl Cymunedol Bro Morgannwg ar gyfer Pobl Hŷn yn dîm amlddisgyblaethol o weithwyr iechyd meddwl proffesiynol sy'n cynnwys gweithwyr cymdeithasol, nyrsys seiciatrig a seiciatryddion.

Mae'r tîm yn cynnig gofal iechyd meddwl eilaidd arbenigol i oedolion y maent yn byw gyda dementia a phobl dros 65 oed y mae ganddynt broblemau iechyd meddwl.

Mae'r tîm yn gweithio gyda gwasanaethau GIG arbenigol er mwyn cynorthwyo pobl i fyw bywyd da a diogel yn eu cymunedau eu hunain, trwy ddarparu gofal a thriniaeth sy'n canolbwyntio ar adfer.

The team works alongside specialist NHS services to support people to live well and safely in their own communities through the provision of recovery focussed care and treatment.