skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Gwasanaethau Adfer Iechyd Meddwl

LINKS - Gwasanaethau Adfer Iechyd Meddwl

Diweddariad diwethaf: 26/08/2022
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Mae LINKS yn cynnig ystod eang o brofiadau dysgu i gyd yn cael eu haddysgu gan staff profiadol a chymwys. Nod ein hamserlen gyfoethog o weithgareddau creadigol ac iechyd / lles yw helpu defnyddwyr i reoli eu hiechyd meddwl yn eu bywyd beunyddiol, gan roi sgiliau a gwybodaeth iddynt i helpu i gynnal hwyl bositif.
Mae Links yn darparu allfa ar gyfer mynegiant creadigol ynghyd â gwybodaeth a chefnogaeth i alluogi pobl i archwilio llwybrau i hyfforddiant a chyflogaeth prif ffrwd, gyda thâl a di-dâl. Mae cefnogaeth cyfoedion yn gryfder mawr o LINKS – gan ddod â phobl ynghyd mewn cyfeillgarwch, chwerthin, gwrando a rhannu problemau yn ganolog i gynnal lles llawer o aelodau.
Rydym yn wasanaeth cymorth i gyn-bersonél y lluoedd arfog a'u teuluoedd sydd â phroblemau iechyd meddwl ac rydym yn darparu swyddog cyswllt dynodedig i sicrhau parhad.