skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Rhywbeth arall

St. Mary's Church in Wales VA School -Brymbo (Addysg Gynnar wedi’i Hariannu)

Diweddariad diwethaf: 14/10/2021
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Mae Brymbo Aided, St. Mary's yn darparu 10 awr o Addysg Gynnar wedi’i ariannu ar gyfer plant 3 oed, yn y tymor ar ôl eu pen-blwydd yn dair oed.

Mae Addysg Gynnar ar gael yn nhymhorau Gwanwyn a’r Haf yn unig.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’r ysgol.