skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Grwp chwarae

AR GAU - Phillybear's Playgroup - Grwp chwarae

Diweddariad diwethaf: 30/06/2020

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 14/01/2019.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 9 misoedd a 6 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 26 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 24 lle.

Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

We look after children aged 0 - 6 years old in a well equipped indoor setting. We have access to an outside area. We are able to change nappies and provide snack. We can drop off and collect children from various schools across the Vale.

  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn. We close for 2 weeks at christmas

Gallwn darparu gofal cofleidiol.. We drop off to many local schools

Dydd Llun 09:15 - 12:15
Dydd Mawrth 09:15 - 12:15
Dydd Mercher 09:15 - 12:15
13:15 - 15:30
09:15 - 15:30
Dydd Iau 09:15 - 12:15
13:15 - 15:30
09:15 - 15:30
Dydd Gwener 09:15 - 12:15
13:15 - 15:30
09:15 - 15:30

  Ein costau

  • £12.00 per Sesiwn - Drop off to school is £5
  • £12.00 per Awr - Drop off to school is £5
  • £24.00 per Diwrnod

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg gydag elfennau dwyieithog.

Hyderus wrth gefnogi plant ac Anghenion Dysgu Ychwanegol/anabledd
Hyderus iawn.
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Yes