skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru

Tîm Iechyd Plant ac Anabledd - Bro Morgannwg - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Diweddariad diwethaf: 24/04/2024
Gwasanaethau cymorth i deuluoedd
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Rydym yn dîm amlddisgyblaethol arbenigol sy'n credu bod plentyn y mae ganddynt anabledd yn blentyn yn gyntaf, ac y dylid eu hannog a'u helpu i fanteisio ar yr un gwasanaethau a thriniaethau ag y mae plant eraill heb anableddau yn manteisio arnynt.
Yn ogystal, rydym yn cael cyswllt gyda'r Ymwelydd Iechyd Arbenigol a Gweithwyr Cymdeithasol y maent yn gweithio mewn timau eraill ar gyfer plant y mae ganddynt anghenion ychwanegol.
Mae modd i rieni, aelodau teuluol a gweithwyr proffesiynol wneud cyfeiriadau i'r Tîm Iechyd Plant ac Anabledd.
Er mwyn sicrhau bod y gwasanaethau yr ydym yn eu darparu yn cael eu rhoi i bobl y maent yn yr angen mwyaf, byddwn yn defnyddio meini prawf cymhwysedd,