skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Hamdden

Memory Lane Social Club | Dementia Friendly Activities | Cathays Community Centre - Hamdden

Diweddariad diwethaf: 14/10/2021
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

MAE COVID-19 YN GOLYGU BOD Y GWASANAETH HON YN GWEITHREDU FEL CLWB AR-LEIN VIA ZOOM YN Y BRESENNOL. CYSYLLTWCH AM MANYLION PELLACH.
Rydym yn cynnal gweithgareddau sy'n gyfeillgar i ddementia bob dydd Mawrth rhwng 1: 30yp a 4: 30yp yng Nghanolfan Gymunedol Cathays.
Ymhlith y gweithgareddau mae bowlenni dan do, ffilmiau, cerddoriaeth, dawns, bingo ac ati.
Rydym hefyd yn cynnal Caffi Cof / Bore Coffi bob dydd Mercher rhwng 10yb a 12yp.
Mae'r sesiynau AM DDIM a gellir trefnu help ar gyfer cludo. Mae lluniaeth ar gael hefyd.
Mae'r sesiynau ar gyfer y rhai y mae dementia a'u gofalwyr yn effeithio arnynt.
Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Chanolfan Gymunedol Cathays ar 02920 373144 neu e-bost@cathays.org.uk