skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru

Llinell Gyngor Teuluoedd yn Gyntaf - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Diweddariad diwethaf: 05/04/2024
Gwasanaethau cymorth i deuluoedd Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

TMae'r Llinell Gyngor Teuluoedd yn Gyntaf yn rhoi cyngor a chymorth i deuluoedd a fydd yn eu galluogi i ddatrys eu pryderon yn annibynnol, neu a fydd yn helpu i nodi gwasanaethau priodol y dylid cyfeirio atynt.Bydd Llinell Gyngor Teuluoedd yn Gyntaf yn anelu at:
• Gwrando a rhoi cyngor ar sut y gallwch ddiwallu anghenion eich teulu
• Eich helpu i adnabod a chael mynediad at wasanaethau i'ch teulu ym Mro Morgannwg
• Darparu cefnogaeth emosiynol ac arweiniad ymarferol i'ch helpu i ddatrys pryderon, pryderon a phroblemau eich teuluOs na allwn ateb eich cwestiynau neu ddatrys eich pryderon, byddwn yn gwneud pob ymdrech i nodi gwasanaeth a all.Mae Llinell Cyngor Teuluoedd yn Gyntaf yn bwynt mynediad unigol ar gyfer :*Tîm o Amgylch y Teulu
*Gwasanaeth Rhentir Bro
*Gwasanaeth Lles Ieuenctid
*Allgymorth Dechrau'n Deg
*Gofalwyr Ifanc
*Asesiadau Gyrfaoedd Rhieni a Phobl Ifanc
*Rhaglen Cygnet Barnardo's