skip to main content

Prosiect FACT Teuluoedd yn Gyntaf - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Diweddariad diwethaf: 12/01/2018
Sylw/adborth Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Beth rydym ni'n ei wneud

Mae FACT (Teuluoedd yn Sicrhau Newid gyda'i Gilydd) yn wasanaeth ymyrraeth gynnar ac ataliol sy'n defnyddio model “Tîm o Amgylch y Teulu”.
Rydym yn helpu Plant, Pobl Ifanc (0-18 oed) a'u Teuluoedd y gallent gael budd o gael cymorth ychwanegol er mwyn goresgyn anawsterau ac er mwyn gwneud newidiadau cadarnhaol. Rydym yn cynnig gwaith uniongyrchol gyda rhieni, plant a phobl ifanc, yn ogystal â chydweithio gyda gwasanaethau eraill er mwyn cael y cymorth gorau er mwyn bodloni'r anghenion a nodwyd.