skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Meithrinfa Dydd Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

AGOR - St. Donats Nursery School - Meithrinfa Dydd

Diweddariad diwethaf: 30/06/2020

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 03/02/2020.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 2.5 blynyddoedd a 4 blynyddoedd. We currently have afternoon sessions available and a couple of morning sessions

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 19 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 19 lle.

Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

We provide education, care and support for children from the age of 2.5 - 4 years old. We work in partnership with CIW guidelines and Estyn Framework to meet the needs of the children. We provide a safe and stimulating environment both indoors and outdoors which encourages children to learn through play. Each child is treated with dignity and respect encouraging them to become independent and happy individuals.
We offer the 30 hour childcare scheme.

  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig.

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

  • Tymor y gwanwyn
  • Tymor yr haf
  • Tymor yr hydref

Ni allwn darparu gofal cofleidiol..

Dydd Llun 09:00 - 12:30
12:30 - 16:00
09:00 - 16:00
Dydd Mawrth 09:00 - 12:30
12:30 - 16:00
09:00 - 16:00
Dydd Mercher 09:00 - 12:30
12:30 - 16:00
09:00 - 16:00
Dydd Iau 09:00 - 12:30
12:30 - 16:00
09:00 - 16:00
Dydd Gwener 09:00 - 12:30

We are currently looking to open a breakfast club and afterschool club from September 2020.

  Ein costau

  • £14.50 per Sesiwn - per session
  • £29.00 per Diwrnod

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Cyfrwng Cymraeg a Saesneg.

Hyderus wrth gefnogi plant ac Anghenion Dysgu Ychwanegol/anabledd
Hyderus. We have play plans in place and work in partnership with speech therapists and parents.
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
We are very fortunate to have a muddy kitchen, allotment and access to the beach, gardens and fields
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Nappies and wet wipes are to be provided by parents.
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
We have visits from animals to educate children and work in partnership with parents and local farms
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) Yes
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No