skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru

Dechrau'n Deg Bro Morgannwg - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Diweddariad diwethaf: 14/02/2024
Gwasanaethau cymorth i deuluoedd Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Rydym yn darparu hyn I helpu pob plant gael dechrau deg mewn bywyd:

Mae hyn yn cynnwys:
. Gofal plant wedi'i ariannu mewn dewis o leoliadau i blant o'r tymor ar ôl eu hail ben-blwydd i'r tymor ar ôl eu trydydd pen-blwydd 2.5 awr y dydd 39 wythnos y flwyddyn
. Gwasanaeth Ymweliadau Iechyd dwys a chymorth bydwreigiaeth.
. Cymorth am rhienu mewn grwpiau neu dan drefniant un-i-un yng nghartref y teulu a trwy cyngor a arweiniad.
. Chwarae er mwyn annog datblygiad plentyn mewn grwpiau neu dan drefniant un-i-un yn y cartref. Mae'r rhain yn cynnwys Gym Tots, tylino babanod, Iaith a Chwarae.
. Sgiliau sylfaenol ar gyfer rhieni

Rydym hefyd yn goruchwylio'r broses o gyflwyno'r cynnig gofal plant 2 oed. Mae hwn yn ddull graddol o gynnig gofal plant wedi'i ariannu i deuluoedd - 12.5 awr yr wythnos, yn ystod y tymor yn unig.