skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Gwasanaethau cymorth i deuluoedd Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Dechrau'n Deg Bro Morgannwg - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Diweddariad diwethaf: 03/05/2022
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Rydym yn darparu hyn I helpu pob plant gael dechrau deg mewn bywyd:

Mae hyn yn cynnwys:
. Gofal plant am ddim mewn dewis o leoliadau ar gyfer plant o tymor ar ôl gael eu pen-blwydd ail o 2.5 awr y dydd, 39 awr y flwyddyn.
. Gwasanaeth Ymweliadau Iechyd dwys a chymorth bydwreigiaeth.
. Cymorth am rhienu mewn grwpiau neu dan drefniant un-i-un yng nghartref y teulu a trwy cyngor a arweiniad.
. Chwarae er mwyn annog datblygiad plentyn mewn grwpiau neu dan drefniant un-i-un yn y cartref. Mae'r rhain yn cynnwys Gym Tots, tylino babanod, Iaith a Chwarae.
. Sgiliau sylfaenol ar gyfer rhieni