skip to main content
Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Dechrau'n Deg - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Diweddariad diwethaf: 04/01/2018
Sylw/adborth Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Beth rydym ni'n ei wneud

Rydym yn darparu:
. Gofal plant am ddim mewn dewis o leoliadau ar gyfer plant o'r tymor ar ôl iddynt gael eu pen-blwydd yn ddwy oed nes y tymor ar ôl iddynt gael eu pen-blwydd yn dair oed, 2.5 awr y dydd, 39 awr y flwyddyn.
. Gwasanaeth Ymweliadau Iechyd dwys a chymorth bydwreigiaeth
. Cymorth rhianta naill ai mewn grwpiau neu dan drefniant un-i-un yng nghartref y teulu
. Chwarae er mwyn annog datblygiad plentyn mewn grwpiau neu dan drefniant un-i-un yn y cartref. Mae'r rhain yn cynnwys Gym tots, tylino babanod, Iaith a Chwarae ac ati
. Sgiliau sylfaenol ar gyfer rhieni