skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Gwasanaethau cymorth i deuluoedd Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Cynllun Byw Bywyd Annibynnol (ILS) Barnardo's (Teuluoedd yn Gyntaf - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Diweddariad diwethaf: 28/01/2020
Sylw/adborth
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Beth rydym ni'n ei wneud

Rydym yn darparu amrediad o waith grŵp a gwaith 1 – 1 ar gyfer pobl ifanc anabl ym Mro Morgannwg, y maent yn 14 -18 oed. Yn ogystal, rydym yn darparu gweithdai unigol am amrediad o bynciau i bawb, y maent yn ymwneud ag annibyniaeth a sgiliau dysgu. Gall y sesiynau 1 – 1 fod yn rhai pwrpasol ar gyfer anghenion y person ifanc, gyda'r gweithiwr, y rhieni, y gofalwyr a'r person ifanc yn cytuno ar ganlyniad penodol i'w sicrhau mewn darn o waith dros y tymor byr. Mae'r gweithdai parhaus yn cynnwys rhaglen 12 wythnos, lle y bydd y person ifanc yn rhan o grŵp bach bob wythnos a fydd yn ystyried gwahanol sgiliau o fod yn annibynnol, fel bwyta'n iach, trin arian, sgiliau gofal personol ac eraill.