skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru

Tîm Derbyn (Gwasanaethau Cymdeithasol) - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Diweddariad diwethaf: 29/04/2024
Gwasanaethau cymorth i deuluoedd
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Y Tîm Derbyn yw’r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer unrhyw un sy’n mynegi pryderon newydd ynghylch llesiant plentyn neu wybodaeth newydd am blentyn y mae’r tîm eisoes yn gwybod amdano. Mae’r tîm yn cynnig gwasanaethau asesu yn ogystal â chyfeirio pobl at wasanaethau priodol eraill.
Mae croeso i chi gysylltu â ni i ofyn am asesiad rhieni / gofalwyr. I ofyn am asesiad gofalwr ifanc, ffoniwch Linell Gymorth Teuluoedd yn Gyntaf (08000327322)