skip to main content

Tîm Derbyn a Chymorth i Deuluoedd (Gwasanaethau Cymdeithasol) - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Diweddariad diwethaf: 11/08/2017
Sylw/adborth Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Beth rydym ni'n ei wneud

Y Tîm Derbyn a Chymorth i Deuluoedd yw'r pwynt cyswllt cyntaf i unrhyw un y maent yn mynegi pryderon newydd am les plentyn neu wybodaeth newydd am blentyn y mae'r tîm eisoes yn ymwybodol ohonynt. Mae'r tîm yn darparu gwasanaeth asesu yn ogystal â chyfeirio at y gwasanaethau priodol.