skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Meithrinfa Dydd Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Meithrinfa Ffalabalam - Meithrinfa Dydd

Diweddariad diwethaf: 30/06/2020

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 16/11/2016.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 4 blynyddoedd a 11 blynyddoedd. Gofal llawn ar gael

Sylw/adborth
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Beth rydym ni'n ei wneud

Darparu gofal dydd i blant rhwng 3 mis a 4 mlwydd oed.
Darparu gofal ar ol ysgol ac yn ystod gwyliau i blant oed ysgol.

  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig. Clwb ar ol ysgol - tymor ysgol yn unig

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

  • Tymor y gwanwyn
  • Tymor yr haf
  • Tymor yr hydref

Gallwn darparu gofal cofleidiol.. Yndan

Dydd Llun 15:00 - 18:00
Dydd Mawrth 15:00 - 18:00
Dydd Mercher 15:00 - 18:00
Dydd Iau 15:00 - 18:00
Dydd Gwener 15:00 - 18:00

  Ein costau

  • £10.00 per Sesiwn - 3pm - 6pm
  • £8.50 per Sesiwn - 3pm - 5pm

Na

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Cyfrwng Cymraeg a Saesneg.

Hyderus wrth gefnogi plant ac Anghenion Dysgu Ychwanegol/anabledd
Hyderus iawn. Hyderus
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
Oes
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Yndi
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yndi
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yndan
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Yndan
Yes