skip to main content

Gwasanaeth Parhaol a Lleoliadau (Tîm Maethu) - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Diweddariad diwethaf: 22/12/2017
Sylw/adborth Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Beth rydym ni'n ei wneud

Mae'r tîm Maethu yn gyfrifol am recriwtio, hyfforddi, asesu a goruchwylio/cynorthwyo gofalwyr maeth ym Mro Morgannwg. Rydym yn darparu gofal ar gyfer plant/pobl ifanc y maent yn cael eu cyfeirio atom o'r timau Gwasanaethau Cymdeithasol yn unig. Fodd bynnag, rydym yn derbyn ceisiadau gan aelodau'r cyhoedd y maent yn dymuno bod yn ofalwyr maeth. Rydym yn derbyn ceisiadau gan bobl y maent yn 21 oed ac yn hŷn.