skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru

Maethu Cymru Bro Morgannwg - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Diweddariad diwethaf: 02/01/2024
Gwasanaethau cymorth i deuluoedd
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Mae'r tîm Maethu yn gyfrifol am recriwtio, hyfforddi, asesu a goruchwylio/cynorthwyo gofalwyr maeth ym Mro Morgannwg. Rydym yn darparu gofal ar gyfer plant/pobl ifanc y maent yn cael eu cyfeirio atom o'r timau Gwasanaethau Cymdeithasol yn unig. Fodd bynnag, rydym yn derbyn ceisiadau gan aelodau'r cyhoedd y maent yn dymuno bod yn ofalwyr maeth. Rydym yn derbyn ceisiadau gan bobl y maent yn 21 oed ac yn hŷn.