skip to main content
Meithrinfa Dydd

ABC-All born curious day nursery - Meithrinfa Dydd

Diweddariad diwethaf: 11/09/2019

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Nid oes gennym ddyddiad ar gyfer arolwg diweddar i'r adnodd hwn.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 3 misoedd a 12 blynyddoedd.

Sylw/adborth
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Beth rydym ni'n ei wneud

registered day nursery offering full day care for babies and children from 12 weeks to 12 years. providing wrap around care, breakfast club, afterschool club and holiday club.

  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn. closed for bank holidays, weekends and Christmas week.

Gallwn darparu gofal cofleidiol.. from schools in the locality

Dydd Llun 07:30 - 18:00
Dydd Mawrth 07:30 - 18:00
Dydd Mercher 07:30 - 18:00
Dydd Iau 07:30 - 18:00
Dydd Gwener 07:30 - 18:00

Not at present.

  Ein costau

  • £20.00 per Hanner diwrnod - includes meal
  • £40.00 per Diwrnod - includes meal
  • £5.00 per Awr - minimum of 2 hours

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Yn gallu cefnogi plant ag anableddau
Hyderus iawn. we have experience and qualifications within the area of additional needs.
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
Outside area has a baby area, music wall, water play, herb vegetable garden, raised beds and car are
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
parents would be responsible for laundering and providing equipment.
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
we would work with parents carers and external agencies to accommodate the individual child's needs.
Yes