skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Cynllun Hyfforddiant Teithio Annibynnol - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Diweddariad diwethaf: 01/09/2021
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Rydym yn cynnal rhaglen o hyfforddiant dwys ar gyfer disgyblion y mae ganddynt amrediad o anghenion addysgol arbennig. Mae'n cylch gwaith wedi ehangu er mwyn cynnwys gwasanaethau i oedolion. Darparir y rhaglen dan drefniant un i un, i ac o'r ysgol, er mwyn bodloni anghenion a galluoedd pob disgybl; er mwyn cyflwyno lefel o drefn gyson wrth iddynt bontio o ffurfiau trafnidiaeth preifat i rai cyhoeddus. Mae modd darparu hyfforddiant am rhwng 1 a 5 diwrnod yr wythnos, gan ddibynnu ar amrediad o ffactorau gan gynnwys anghenion pob disgybl a'u datblygiad. Yn ogystal, mae modd i'r hyfforddiant fod ar ffurf gweithdai mewn ysgolion, y maent yn cynnwys sgiliau defnyddio bws mwy cyffredinol a theithiau ar gyfer grwpiau o ddisgyblion ac ysgolion uwchradd.